Vermogensbeheer

Beheer van de verhuringen

Het mandaat van huurbeheer is een handeling waarbij de eigenaar van een pand, hier de opdrachtgever genoemd, de gevolmachtigde de macht geeft om in zjin naam handelingen vebonden aan het beheer van zijn vermogen uit te voeren.

Het doel is het leven van de eigenaren te vergemakkelijken! Ideaal wanneer men ver woont van het te verhuren goed, men genoeg heeft van de papierwinkel en de boekhouding. Komt er nog bij, de angst om de niet-betaling van de huur te moeten beheren.

Wij nemen uw angst weg en onze dienst dient te beantwoorden aan uw eisen. Dit is een evidentie voor Lepetisyndic.be.

De opdracht van het vastgoedkantoor moet worden bevestigd door een schriftelijk mandaat dat er de voorwaarden van preciseert. Het is zodanig opgesteld dat het een duidelijke gedetailleerde dienstverlening waarborgt, die beantwoordt aan de BIV-deontologie en de geldende wetgeving.

Bovendien waarborgt onze knowhow op het vlak van beheer van gebouwen u een perfecte kennis waarmee uw panden moeten worden beheerd, meer bepaald wat de lastenverdeling betreft.