Syndicus

Een syndicus is een erkende persoon of onderneming, vertegenwoordigd door erkende makelaars, die de volmacht van de algemene vergadering van de mede-eigenaren gekregen heeft om het exclusieve beheer van de gemene delen van een gebouw op zich te nemen.

Het beheer van gebouwen is wettelijk voorbehouden aan erkende vastgoedmakelaars vermits ze gehouden zjij aan de regelgeving van het BIV en ze moeten voldoen aan de wet van 02/10/2010 die het beroep regelt. De voordelen van een professionele syndicus spreken voor zich; de syndicus heeft de vereiste professionele kennis en stelt zich neutraal op tegenover de mede-eigenaren, wat gewaarborgd is door de BIV-deontologie.

De syndicus wordt aangesteld tijdens een algemene vergadering op voorwaarde dat dit punt op de dagorder van de vergadering staat. Het is met de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde mede-eigenaren dat de syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering.

De syndicus is pas aangesteld als hij zjin mandaat aanvaard heeft. Deze aanvaarding kan mondeling worden uitgesproken, maar ze moet worden bevestigd door de ondertekening van een schriftelijkeovereenkomst tussen de syndicus en de vereniging van de mede-eigenaren of de eigenaren die een speciale volmacht hebben gekregen van de algemene vergadering.

De syndicus kan ook worden aangesteld door een vrederechter in welk geval hij exclusief op de vraag van de rechter dient te antwoorden. Hij wordt dus benoemd voor een welbepaalde beperkte duur door de volmacht van de rechter. Het gaat in dit geval om een “voorlopige” syndicus. Bij afloop van de door de vrederechter gevraagde opdracht zal de syndicus een algemene vergadering bijeenroepen om de “permanente” syndicus te benoemen.