Presentatie

Paul Urbain Gestion Immobilière is een gezonde, dynamische, 100% Belgische KMO die geen deel uitmaakt van een nationale of internationale financiële of bankengroep. Dit waarborgt onze volledige onafhankelijkheid en onze wil om een optimale service aan onze klanten te verlenen.

De luisterbereidheid en de wil om ons aan de karakteristieken van onze klanten aan te passen maakt van de bvba Paul Urbain Gestion Immobilière een onderneming met een ongezien vermogen zich aan te passen, met een professioneel en gepassioneerd team dat een bedrijf op mensenmaat wil blijven.

Bezorgd om het milieu en gepassioneerd door de nieuwe technologieën stellen wij alles in het werk om het gebruik van papier tot een minimum te beperken. Elke klant heeft immers de mogelijkheid om zich via zijn unieke gebruikersnaam in te loggen. Zo heeft hij toegang tot de gegevens met betrekking tot zijn pand dat wij in portefeuille hebben.

Gesterkt door een ervaring van bijna 10 jaar en opgeleid in alle nieuwe wetgevingen, waarborgen wij u een optimale dienstverlening en beantwoorden wij aan uw verwachtingen, met respect voor de deontolgie van het BIV, gepreciseerd in het koninklijk besluit van 27 september 2006

Kiezen voor Paul Urbain Gestion Immobilière is:

  • Zijn vertrouwen schenken aan een onderneming op mensenmaat die dit willen blijven;
  • Werken met jonge en geëngageerde mensen;
  • Er zeker van zijn dat geen enkele commissie die niet werd overeengekomen, geïnd zal worden;
  • Een toegang 24h/24 7dagen/7 tot zijn eigenaarsrekening;
  • Ervoor kiezen dat de facturen en andere documenten die betrekking hebben de mede-eigendom via elektronische weg toekomen.