Administratief beheer

Vastgoedbeheer vereist de invoer van een efficiënt administratiesysteem die een solide basis is om volledig de ons toevertrouwde panden te beheren.

Dit verplicht ons tot de toepasselijke regels die van kracht zijn op het in verhuur geven en van het huurbeheer.

In verhuur geven

In het kort:

 • De informatie over de prijs en het bedrag van de lasten uithangen
 • De informatie over de energieklasse uithangen, door te verwijzen naar het referentiecijfer van het EPC-certificaat
 • Informatie over de ligging van het pand
 • De volledige gegevens van de vastgoedagent en zijn BIV-nummer vermelden
 • Een korte beschrijving van het pand geven
 • De organisatiemodaliteiten van de bezoeken geven.

Deze precieze informatie op de gebruikte communicatiesupport laat toe geïnteresseerde kandidaten aan te trekken die al transparante en nuttige ervaring gekregen hebben. Het is dus onontbeerlijk dat er een volledig dossier wordt samengesteld dat eveneens kan worden aangevuld met plannen. Het ter beschikking stellen van dit dossier laat dus de kandidaat-huurders toe een perfecte kennis van het pand in kwestie te hebben.

De kwaliteit van het pand is voor Paul Urbain Gestion Immobilière bvba de eerste voorwaarde voor zijn in verhuurgeving te aanvaarden. Een voorafgaandelijk bezoek aan het pand is dus noodzakelijk voordat we het in beheer kunnen nemen.

Het verhuurbeheer

Op basis van het in verhuurgevingsdossier is de codering in ons geïntegreerd systeem volledig. Het volledig administratief beheer kan dus worden verzekerd op een goede basis en meer bepaald de volgende taken mogelijk maken:

Het administratief beheer omvat:

 • Het openen van een bankrekening op naam van de eigenaar waarop de huur en de lasten zullen worden betaald.
 • Het opstellen van een huurcontract en de organisatie van de ondertekening met de kandidaat-huurder.
 • De organisatie van de plaatsbeschrijving bij de intrekking met een expert naar keuze van de eigenaars en de huurders.
 • De organisatie van het overzetten van de water-, gas- en elektriciteitsmeters.
 • Het huurcontract naar de registratie zenden en ervoor zorgen dat het terugkomt.
 • De waarborgblokkering nakijken volgens de voorwaarden van het huurcontract.
 • Een kopie van de verzekeringspolis huurder die aan de huurder wordt opgelegd, met het bewijs van de betaling, vragen.
 • Zorgen voor het onderhoud en kleine herstellingen op kosten van de huurder. Elke interventie maakt het voorwerp van een bestelbon uit die aan de factuur zal worden gehecht.
 • Het beheer van grote werken en van de schadegevallen op zich nemen.
 • Jaarlijks een beheerverslag aan de eigenaar richten op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar.
 • Het beheer van de ontheffingen door na te kijken of ze naar het fonds werden overgeheveld in de vormen voorzien door het huurcontract.
 • Er zich van vergewissen dat de verhuurder de toegang verleent op vooraf vastgelegde dagen en uren aan kandidaat-huurders.
 • In verhuur geven.