Opdracht

Het vermogensbeheer bevat twee delen.:

 1. Het in huur geven

  Wij werken met een groot aantal mogelijke verhuurders en stellen alles in het werk om een snelle verhuur mogelijk te maken, door gebruik te maken van alle media en andere relaties die we opgezet hebben met gespecialiseerde agenten.

  Wij leven de deontologie van het wetboek en de richtlijnen die werden goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 en in het Staatsblad op 18 oktober 2006 gepubliceerd strikt na.

  Paul Urbain Gestion Immobilière bvba verbindt er zich toe te strijden tegen de discriminatie terwijl hij de eigenaar waarborgt dat hij hem zal geruststellen over de persoon die zijn pand zal bewonen.

  Het zoeken van een huurder zal efficiënt, duidelijk tegenover de eigenaar gebeuren en deze zal de nodige informatie ontvangen. Het is belangrijk hem op de hoogte te brengen van de verhuursituatie door duidelijke redenen te geven waarom een kandidaat-huurder moeilijk kan worden gevonden.

  U kiest nog altijd zelf de huurder, wij stellen hem voor, U beslist!

  Wanneer de huurder gekozen is, zorgen wij voor:

  • De opstelling van het huur contract.
  • Wij organiseren de expertise voor de plaatsbeschrijving waarvan de kosten evenredig worden verdeeld tussen de twee partijen.
  • De opening van een derdenrekening voor het innen van de huur.
  • De ondertekening van de documenten voor het blokkeren van de huurwaarborg.
  • De controle van het onderschrijven van een huurverzekeringscontract door de huurder.
  • Het overzetten van de meters van de gas-, water- en elektriciteitsleveranciers wanneer ze door een intercommunale worden beheerd.
  • De huurovereenkomstregistratie.
 2. Het verhuurbeheer

  De opdracht van het verhuurbeheer bestaat erin te zorgen voor uw pand wanneer u het beheer aan een vastgoedprofessional wilt toevertrouwen. Het beheer kan immers een lijdensweg zijn voor de investeerder, de onervaren eigenaar of voor iemand die geen tijd heeft.

  De bewoners van uw residenties zijn bevoordeelde actoren in het leven van de mede-eigendom Ze kunnen genieten van de gemene infrastructuren van de residentie en kunnen bij de eigenaar terecht voor zijn vragen betreffende het pand en zijn appartement. De huurder is een ooggetuige die ons op de hoogte houdt van problemen in verband met de bewoning.

  Daarom is het goed dat er een band ontstaat tussen hem en zijn eigenaar, via een vastgoedkantoor. Dit leidt tot een optimaal beheer tussen alle partijen en een gerust gevoel voor de eigenaar.

  Het beheer van de mede-eigendom impliceert een beheer van de gemene delen en dus van de uitbreiding van de leefruimte van uw huurder.

  Wij zijn dus beter geplaatst om u een volledige dienstverlening aan te bieden die beantwoordt aan uw behoeften.

  Wij handelen rechtstreeks met uw huurder alsof ze eigenaren waren. Vermits we in de hoedanigheid van syndicus van het gebouw over alle informatie beschikken, richten wij de afrekening rechtstreeks aan de huurders. Vermits wij het huurcontract hebben, hoeft u zich niet meer bij uw huurders te rechtvaardigen.

  Het in beheer geven van de huur van een gebouw ontlast dus de verhuurder van het courante beheer van zijn pand: het in verhuur geven, de opstelling van het huurcontract, bezoek voor de plaatsbeschrijving, invordering en jaarlijkse indexering van de huur, afrekening van lasten, courant onderhoud van het gebouw, onderschrijven van verzekeringen, verlenging van de huur, enz.

  Wij worden de enige correspondent met de huurder en ontlasten u volledig van deze last.

  Het mandaat aan de bvba Paul Urbain Gestion Immobilière geven, waarborgt u een zorgeloze verhuur!