Administratieve beheer

Het administratief beheer rust op verscheidene elementen:

  1. Een beheerprogramma aangepast aan uw noden en uitgewerkt door onze zorgen. Dit programma is onmisbaar voor een perfecte transparantie van uw beheer. Alle briefwisselingen, adviezen e-mails, facturen enz. worden geklasseerd per gebouw en zorgt aldus voor een snel antwoord op de vragen.
  2. De communicatie met de raad van de mede-eigendom is essentieel voor een gezond beheer. Daarom zullen ze een kopie van de offertes of andere belangrijke briefwisseling ontvangen met het oog op het geven van zijn standpunt aan de syndicus en te beantwoorden aan hun eventuele mandaat, ontvangen door de algemene vergadering.
  3. «De communicatie met alle mede-eigenaren is onontbeerlijk in het geval van werken, belangrijke informatie, enz. Daarom zal hij een kopie van de offertes of andere belangrijke informatie ontvangen met het oog zijn standpunt mee te delen aan de syndicus en te beantwoorden aan een eventueel mandaat, ontvangen van de algemene vergadering.
  4. Het ter beschikking stellen van deze site waarvan de toegang tot uw account u een aantal mogelijkheden zal verlenen die u enerzijds de toegang tot uw persoonlijke gegevens en anderzijds tot deze van uw mede-eigendom zal vergemakkelijken.
  5. Een beheer van de telefoonoproepen tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag. Menselijke administratieve hulp is onontbeerlijk. Deze antwoordt op uw oproepen en geeft er gevolg aan binnen de beste termijnen, in de mate van het mogelijke, en informeert in alle gevallen de verantwoordelijken van het beheer van uw residentie. Een telefoonantwoordapparaat neemt het over buiten de kantooruren of in geval van afwezigheid.
  6. Een enkel op afspraak toegankelijk kantoor om de optimale organisatie binnen het agentschap toe te laten. Alle administratieve stukken kunnen op vraag worden geraadpleegd.
  7. Het ter beschikking stellen van een interne bewakingsdienst die zorgt voor een interventie op maat en een optimale opvolging binnen de kantooruren.