Technisch Beheer

Het technisch beheer is:

  1. Regelmatige bezoeken aan de gebouwen om de uitvoering van de lopende onderhoudscontracten, zoals de tuin, de schoonmaak, het dakonderhoud enz. op te volgen. Wanneer plaatselijke interventies nodig zijn na afloop van ons bezoek wordt de raad van de mede-eigenaren systematisch schriftelijk op de hoogte gebracht. Er wordt haar een bezoekverslag toegezonden.
  2. De uitvoering van de werken met strikt respect voor de algemene vergadering. De werken worden voorafgaand aan de algemene vergadering zorgvuldig voorbereid en voorgelegd aan de raad van de mede-eigenaren met het oog op de vergemakkelijking van de vereiste beslissingen op het ogenblik van de algemene vergadering. De assistentie van een architect of een expert wordt overwogen bij het voorstellen van een project van uitvoering van werken met een grotere omvang, zoals de gevelrenovatie, de terrasrenovatie, de dakrenovatie, enz.
  3. Het toepassen van bijkomende forfaitaire honoraria, goedgekeurd door de algemene vergadering conform ons contract. Deze honoraria dekken het aanvullend administratief en technisch beheer, verbonden aan de gestemde werken, de werfvergadering, troubleshooting in de loop van of na de werf, de communicatie aan de mede-eigenaren en de bewoners.
  4. Er wordt jaarlijks een vervalboek van lopende onderhouds- en dienstencontracten aan de algemene vergadering voorgelegd.
  5. Een visie op het onderhoud van uw gebouw op lange termijn, de presentatie van de budgetten en de financiering van de eventuele werken is steeds prioritair om de perfecte uitvoering van onze verplichtingen met de middelen die de mede-eigenaren ons ter beschikking stellen te waarborgen.
  6. Het activeren van nieuws over de mede-eigendom door te zorgen voor het correcte verloop van de voorlopige opleveringen en de opvolging van de punten die moeten worden opgelost voor de definitieve oplevering. Het eerste jaar van een gebouw is het belangrijkste voor de komende jaren.